"old eye" — Słownik kolokacji angielskich

old eye kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stare oko
  1. old przymiotnik + eye rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They all looked back at me with old, haunted eyes.

    Podobne kolokacje: