"old book" — Słownik kolokacji angielskich

old book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stara książka
  1. old przymiotnik + book rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Not after all he'd read and seen in the old books.

    Podobne kolokacje: