"ogłaszać werdykt" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ogłaszać werdykt" po polsku — Słownik angielsko-polski

"ogłaszać werdykt" — Słownik kolokacji angielskich

return a verdict kolokacja
  1. return czasownik + verdict rzeczownik = ogłaszać werdykt
    Zwykła kolokacja

    As to the cause of his death, the jury returned an open verdict.