"officially split" — Słownik kolokacji angielskich

officially split kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oficjalnie podzielić
  1. split czasownik + officially przysłówek
    Luźna kolokacja

    Her marriage to Jones began to fall apart not long after and the couple officially split in 1998.

powered by  eTutor logo