ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"official withholds" — Słownik kolokacji angielskich

official withholds kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urzędnik odmawia płacenia
  1. official rzeczownik + withhold czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    For decades, he said, officials lied or withheld the truth about the extent of civilian exposure to nuclear tests and its health consequences.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo