"official supports" — Słownik kolokacji angielskich

official supports kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oficjalne wsparcia
  1. official rzeczownik + support czasownik
    Zwykła kolokacja

    Most officials at clinics who were interviewed by investigators of the accounting office did not support the health department plan, she said.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo