ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"official serves" — Słownik kolokacji angielskich

official serves kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): formalne serwy
  1. official rzeczownik + serve czasownik
    Zwykła kolokacja

    Many officials have served, or are still serving time in jail.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo