"official refrains" — Słownik kolokacji angielskich

official refrains kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oficjalny refren
  1. official rzeczownik + refrain czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    American officials have refrained from publicly criticizing Mr. Genscher or the Bonn Government.

powered by  eTutor logo