"official pressures" — Słownik kolokacji angielskich

official pressures kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): formalne naciski
  1. official rzeczownik + pressure czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Behind the scenes, American officials are pressuring Pakistan to crack down on the militant groups India has blamed.

powered by  eTutor logo