"official moves" — Słownik kolokacji angielskich

official moves kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): formalne ruchy
  1. official rzeczownik + move czasownik
    Silna kolokacja

    Some top officials moved into offices that had been stripped of furniture, files and computers.

powered by  eTutor logo