"official intends" — Słownik kolokacji angielskich

official intends kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urzędnik ma zamiar
  1. official rzeczownik + intend czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Still unresolved is the return of the spy plane, which officials intend to discuss at next week's meeting.