PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"official grapples" — Słownik kolokacji angielskich

official grapples kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urzędnik mocuje się
  1. official rzeczownik + grapple czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    So, while officials grapple with these problems, the number of uninsured keeps growing.

powered by  eTutor logo