"official gets" — Słownik kolokacji angielskich

official gets kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urzędnik dostaje
  1. official rzeczownik + get czasownik
    Zwykła kolokacja

    Suddenly the official got up and took me to the lift.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo