ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"official drops" — Słownik kolokacji angielskich

official drops kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oficjalne krople
  1. official rzeczownik + drop czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    To his credit, the young official dropped the expression that got him to this point and changed his manner.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo