"official disallows" — Słownik kolokacji angielskich

official disallows kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urzędnik odrzuca
  1. official rzeczownik + disallow czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    No play by the Bears tonight showed more cunning than their fake field goal that the officials disallowed.

    Podobne kolokacje: