"official debates" — Słownik kolokacji angielskich

official debates kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urzędowe debaty
  1. official rzeczownik + debate czasownik
    Zwykła kolokacja

    Officials still debate why the issue became so explosive back then.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo