"official deals" — Słownik kolokacji angielskich

official deals kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oficjalne umowy
  1. official rzeczownik + deal czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The public officials are not dealing with a question of tax policy and its consequences, but rather with one of political principle.

powered by  eTutor logo