ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"official confiscates" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urzędnik konfiskuje
  1. official rzeczownik + confiscate czasownik
    Luźna kolokacja

    In Washington, officials confiscated seven bombs.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo