"official approaches" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): formalne nadejścia
  1. official rzeczownik + approach czasownik
    Luźna kolokacja

    In 1955, Scouting officials approached him about making a miniature racing kit.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo