"official acting" — Słownik kolokacji angielskich

official acting kolokacja
Popularniejsza odmiana: official acts
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oficjalna gra
  1. official rzeczownik + act czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    One hopes that local officials will act now, before someone is killed.

powered by  eTutor logo