"offer to women" — Słownik kolokacji angielskich

offer to women kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oferta do kobiet
  1. offer czasownik + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The game also offers a second chance to women who never played in high school.

    Podobne kolokacje: