"offbeat approach" — Słownik kolokacji angielskich

offbeat approach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podejście słabej części taktu
  1. offbeat przymiotnik + approach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    At its best, Hussey's offbeat, irreverent approach also challenges received wisdom about French history.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo