"off one's time" — Słownik kolokacji angielskich

off one's time kolokacja
Popularniejsza odmiana: off the time
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): daleko czyjś czas
  1. off przyimek + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    About two years ago, we found backs off all the time.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo