"of women" — Słownik kolokacji angielskich

of women kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z kobiet
  1. of przyimek + woman rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Make one of those women who have been after you happy.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo