"of one's placement" — Słownik kolokacji angielskich

of one's placement kolokacja
Popularniejsza odmiana: of placement
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z czyjś ustawienie
  1. of przyimek + placement rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I also think the choice of placement is significant as well.

    Podobne kolokacje: