"of one's coordinator" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: of coordinator
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z czyjś koordynator
  1. of przyimek + coordinator rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    After two years, he was promoted to the position of offensive coordinator.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo