"of coordinator" — Słownik kolokacji angielskich

of coordinator kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z koordynatora
  1. of przyimek + coordinator rzeczownik
    Silna kolokacja

    After two years, he was promoted to the position of offensive coordinator.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo