PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"of flashes" — Słownik kolokacji angielskich

of flashes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z błysków
  1. of przyimek + flash rzeczownik
    Silna kolokacja

    What may not be expected is the bit of flash.

    Podobne kolokacje: