"odstraszacz" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "odstraszacz" po polsku

odstraszacz

rzeczownik
 1. deterrent
  • czynnik powstrzymujący, środek odstraszający, odstraszacz
   Fines must deter those who infringe the rules but also act as a general deterrent for all operators. (Grzywny muszą być odstraszające dla tych, którzy naruszają przepisy, jak też muszą stanowić ogólny czynnik odstraszający dla wszystkich podmiotów.)
   The punishment for this crime is enough of a deterrent for people not to commit it. (Kara za to przestępstwo jest wystarczającym środkiem odstraszającym, żeby powstrzymać ludzi przed popełnianiem go.)
 2. repellent
 3. repeller

Powiązane zwroty — "odstraszacz"

rzeczownik