"odd picture" — Słownik kolokacji angielskich

odd picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dziwny obraz
  1. odd przymiotnik + picture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    People chatting, flirting, maybe sending the odd picture - isn't that about as far as it goes?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo