"odczuwać ulgę" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "odczuwać ulgę" po polsku

"odczuwać ulgę" — Słownik kolokacji angielskich

feel relieved kolokacja
  1. feel czasownik + relieved przymiotnik = odczuwać ulgę
    Bardzo silna kolokacja

    And for an hour or so I feel relieved to be out of it.