"occasionally break" — Słownik kolokacji angielskich

occasionally break kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): od czasu do czasu rozbijaj
  1. break czasownik + occasionally przysłówek
    Zwykła kolokacja

    These large groups can, however occasionally break into smaller troops.