"obtain news" — Słownik kolokacji angielskich

obtain news kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uzyskiwać wiadomości
  1. obtain czasownik + news rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Many of the lawyers said they doubted that most courts would overlook the public interest in obtaining news on a health-related issue.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo