"observation window" — Słownik kolokacji angielskich

observation window kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): okno obserwacji
  1. observation rzeczownik + window rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    At the top of the stairs she turned toward the observation window.