"notify officials" — Słownik kolokacji angielskich

notify officials kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiadom urzędników
  1. notify czasownik + official rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    School officials notified diocesan officials, who informed the prosecutor's office.