TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"not a prayer" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "not a prayer" po angielsku

rzeczownik
 1. modły, pacierz, modlitwa (słowa wypowiadane przez modlącego się, tekst modlitewny) [policzalny]
  The parents and the kids always said a prayer before each meal. (Rodzice i dzieci zawsze odmawiały modlitwę przed każdym posiłkiem.)
  The family was not very religious, but they always said a prayer before Christmas supper. (Ta rodzina nie była bardzo religijna, ale zawsze odmawiała modlitwę przed wigilią.)
  She knelt down and said her morning prayer. (Ona uklękła i zmówiła poranny pacierz.)
  My grandmom says a prayer every morning. (Moja babcia odmawia pacierz co rano.)
 2. modlitwa (akt zwracania się do Boga lub świętych z wyznaniem wiary lub dziękczynieniem) [niepoliczalny]
  I saw my mother kneeling in prayer in her bedroom. (Widziałam moją mamę klęczącą w modlitwie w jej sypialni.)
 3. gorące pragnienie [policzalny]
  His prayer was heard and he no longer was blind. (Jego pragnienie zostało wysłuchane i nie był już dłużej ślepy.)
 4. prośba (np. oficjalna w sądzie) termin techniczny
  The suspect had a prayer to the judge to have a break. (Podejrzany wydał oficjalną prośbę o przerwę.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przymiotnik
 1. modlitewny
  This prayer book has been blessed by the Pope. (Ta książka modlitewna była poświęcona przez Papieża.)
  She attends prayer meetings every Friday. (Ona co piątek uczestniczy w spotkaniach modlitewnych.)
idiom
 1. nie mieć cienia szansy
idiom
 1. mieć realną szansę potocznie
  Don't be so modest, you can win the race - you have a prayer. (Nie bądź taki skromny, możesz wygrać ten wyścig - masz realną szansę.)
  Do I have a prayer to win this contest? (Czy mam realną szansę wygrać ten konkurs?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.