BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"non-material" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "non-material" po angielsku

non-material

przymiotnik
  1. niemajątkowy, niematerialny
przymiotnik
  1. niematerialny
  2. niebędący rzeczowy
  3. nieważny, nieistotny oficjalnie
  4. niemateriałowy (np. środki)
  5. nietreściowy

powered by  eTutor logo