"non-confrontational approach" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nie-konfrontacyjne podejście
  1. non-confrontational przymiotnik + approach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Unlike many interviewers, King has a direct, non-confrontational approach.

    Podobne kolokacje: