"nitrogen atom" — Słownik kolokacji angielskich

nitrogen atom kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): atom azotu
  1. nitrogen rzeczownik + atom rzeczownik
    Silna kolokacja

    To break one nitrogen atom away from another requires breaking all three of these chemical bonds.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo