"hydrogen atom" — Słownik kolokacji angielskich

hydrogen atom kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): atom wodoru
  1. hydrogen rzeczownik + atom rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "All this is what happens when you give hydrogen atoms 13.7 billion years."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo