"news sport" — Słownik kolokacji angielskich

news sport kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiadomości sport
  1. news rzeczownik + sport rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The newspaper focuses on local news, sports and opinion pieces.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo