"news of one's escape" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiadomości z czyjś ucieczka
  1. escape rzeczownik + news rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    There seemed to be unusual activity in the town, but I judged that the news of my escape from the Gilman had not yet spread.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo