"news kiosk" — Słownik kolokacji angielskich

news kiosk kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiadomości kiosk
  1. news rzeczownik + kiosk rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Some 20 detainees were jostling for space in a filthy holding cell about the size of a news kiosk.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo