"newly-created post" — Słownik kolokacji angielskich

newly-created post kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nowo utworzona poczta
  1. newly-created przymiotnik + post rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In 1964, President Lyndon Johnson named Peterson to the newly-created post of Special Assistant for Consumer Affairs.

    Podobne kolokacje:

podobne do "newly-created post" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "newly-created post" po angielsku — Słownik polsko-angielski

inne