TYLKO DO NIEDZIELI!Rabat -40% na roczny kurs angielskiego.SPRAWDŹ >>Zamknij

"need to focus" — Słownik kolokacji angielskich

need to focus kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): potrzeba do ogniska
  1. need czasownik + focus czasownik
    Zwykła kolokacja

    These are the key things we need to focus on.

    Podobne kolokacje: