BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"need to design" — Słownik kolokacji angielskich

need to design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): potrzeba do projektu
  1. need czasownik + design czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    We need to design security into our systems right from the beginning.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo