"need one's money" — Słownik kolokacji angielskich

need one's money kolokacja
Popularniejsza odmiana: need money
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): potrzeba czyjś pieniądze
  1. need czasownik + money rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Maybe they needed money to take care of their children.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo