"need money" — Słownik kolokacji angielskich

need money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): potrzeba pieniądze
  1. need czasownik + money rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Maybe they needed money to take care of their children.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo