"necessarily focused" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): koniecznie skupić
  1. focus czasownik + necessarily przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Time Inc. has also looked at developing a magazine that would be centered on gadgets and acquisitions, although not necessarily focused on shopping.

powered by  eTutor logo