BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"nearest cover" — Słownik kolokacji angielskich

nearest cover kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): najbliższe nakrycie
  1. nearest przymiotnik + cover rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They were out in the open, the nearest cover lying several hundred yards behind them.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo